کتاب چاپ سنگی

کتاب چاپ سنگی

سه جلد کتاب قدیمی کهنه.اما ورقها سالم هستند.خیلی تمایل دارم این کتب توسط اشخاصی که علاقمند به این نوع کتابها هستند خریداری شود.کوچکترین بی توجهی در نگهداری انها باعث نابود شدن این قبیل کتابهای باارزش میشود

مشاهده کامل آگهی:

کتاب چاپ سنگی